Dzień Samorządu Terytorialnego


 

 

27  maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych, obchodzimy  Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto szczególnie ważne dla społeczności lokalnych i regionalnych. Minęło 27 lat od momentu odrodzenia się w naszym kraju demokratycznego samorządu terytorialnego. Ten okres stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Z tej okazji  chciałbym złożyć wszystkim Pracownikom Samorządowym wyrazy uznania za ich pracę na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Dziękuję serdecznie za trud i wysiłek  wkładany każdego dnia na rzecz naszej „małej ojczyzny”. To Wasza troska o lokalne wspólnoty oraz zaangażowanie i rzetelność w pełnieniu swoich obowiązków przyczynia się do rozwoju całego regionu.

 

Życzę Państwu satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej społecznie roli oraz wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach. Niech kolejne lata będą owocne w sukcesy, a społeczna akceptacja niechaj będzie powodem do dumy i motywacją do dalszej pracy.