Dzień Strażaka

W imieniu swoim i Parlamentarnego Zespołu  Strażaków dziękuję Wam za Waszą codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za podnoszenie swoich umiejętności i skuteczność działań ratowniczych, mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń. Dzięki Waszym działaniom, zaangażowaniu i poświęceniu, polskie pożarnictwo jest nowoczesną i cieszącą się społecznym zaufaniem formacją. Słowa uznania kieruję również do Młodzieży Strażackiej, która niesienie pomocy drugiemu człowiekowi obrała za cel swojej drogi życiowej.