Cała Polska Sadzi Drzewa

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do przyłączenia się do zainicjowanej przez Platformę Obywatelską RP w Polsce akcji „Cała Polska sadzi drzewa" #DrzewoPlus, która odbędzie się 21 marca w Międzynarodowy Dzień Lasu. Tego dnia zachęcamy wszystkich, którym bliskie są kwestie ochrony przyrody, w tym w szczególności Samorządy, Szkoły oraz Organizacje pozarządowe do sadzenia w całej Polsce drzew. 21 marca to także pierwszy dzień wiosny, symbolizujący odradzającą się przyrodę i tradycyjnie świętowany w naszym kraju, zwłaszcza przez młodzież.

Międzynarodowy Dzień Lasu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym dniu, w wielu krajach na całym świecie, prowadzone są szerokie kampanie sadzenia drzew. Dodatkowo organizowane są akcje i projekty o charakterze lokalnym, krajowym a nawet międzynarodowym, zwracające uwagę na znaczenie drzew i lasów dla funkcjonowania naszej planety i poruszające istotne kwestie dotyczące przyrody.