Naszo Ślonsko Gospodyni powiatu wodzisławskiego uroczyste rozstrzygnięcie.

Ostatniego kwietnia oficjalnie rozstrzygnięte został konkurs „Naszo Ślonsko Gospodyni” powiatu wodzisławskiego.

Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie byli: Posłanka do Parlamentu Europejskiego – Małgorzata Handzlik, Poseł na Sejm – Krzysztof Gadowski oraz Radna Sejmiku Województwa Śląskiego – Anna Hetman. Dodatkowo do powyższych upominków dołączyli się Starosta Powiatu wodzisławskiego – Tadeusz Skatuła i Wójt gminy Gorzyce – Piotr Oślizło.
Nagrody wręczone zostały w sali kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Wydarzenie zostało uświetnione występem zespołu folklorystycznego „Śpiewająca Rodzinka”.
Głosować na najlepszą gospodynię regionu można było przez internet. Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej zaangażowanej i aktywnej kobiety zrzeszonej w Kole Gospodyń Wiejskich lub organizacji społecznej zrzeszającej aktywne kobiety w powiecie wodzisławskim.
W sumie oddano ponad 9 tysięcy głosów. Zwyciężczynią okazała się p. Angela Skupień z KGW Bluszczów, na którą oddane zostały 24% wszystkich głosów. Podium uzupełniły p. Teresa Parzych z KGW Gorzyczki (15%) oraz p. Irena Pośpiech z KGW Wodzisław Śląski Radlin II (11%). Jako główną nagrodę przewidziano wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem budynków Parlamentu Europejskiego; upominek ten został ufundowany przez panią Małgorzatę Handzlik. Srebrne i brązowe odznaczenia zostały uhonorowane upominkami od Radnej Sejmiku Wojewódzkiego – pani Anny Hetman. Ponadto na wszystkie uczestniczki konkursu czekała niespodzianka w postaci wyjazdu do Warszawy połączonego ze zwiedzaniem Pałacu Prezydenckiego – to zasługa Posła na Sejm Krzysztofa Gadowskiego.
Dziękujemy za głosy wszystkim internautom. Laureatkom oraz wszystkim Gospodyniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Życzymy również dalszej motywacji do rozpowszechniania kultury i tradycji przy jednoczesnym byciu wzorcem dla młodych „Ślonskich Gospodyń”.