Poseł wnioskuje o pieniądze dla Subregionu

Informujemy, że Poseł Krzysztof Gadowski złożył następujące poprawki subregionalne do ustawy budżetowej na rok 2016:

  1. Budowa Domu Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju. Etap I kwota 5 mln zł

 

„Górnicy i mieszkańcy regionu to ludzie, którzy swoim uporem i patriotyzmem walnie przyczynili się do powstania nowej, demokratycznej Polski. Jastrzębie-Zdrój, to miejsce gdzie podpisano jedno z trzech przełomowych Porozumień Sierpniowych, które doprowadziły do zmiany oblicza współczesnej Polski i Europy, torując drogę do powstania NSZZ Solidarność. Aby upamiętnić ten kamień milowy polskiej demokracji właśnie w Jastrzębiu-Zdroju zostanie wybudowany Dom Solidarności, którego zadaniem będzie utrwalanie i popularyzacja wiedzy o tych wydarzeniach.” (Program Śląsk 2.0)

 

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 na odcinku RYBNIK Towarowy – NĘDZA. Etap I - kwota         6 mln zł.

Połączenie wykorzystywane jest  przez znaczną ilość studentów docierających do ośrodków akademickich (Racibórz, Opole , Wrocław czy Rybnik, Katowice, Kraków). Linia kolejowa ma niebagatelne znaczenie w transporcie miejskim, w codziennym docieraniu do miejsc pracy, szkół, miejsc opieki zdrowotnej czy placówek usługowo-handlowych.

Transport kolejowy na tej linii stanowi nie tylko dogodny sposób podróżowania, jak również pozwala na ograniczenie niskiej emisji, co ma niezwykle ważne znaczenie w śląskiej strefie ochrony powietrza.

3. Zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 140 na trasie LESZCZYNY – KATOWCE LIGOTA poprzez dobudowanie drugiego toru. Etap I (projektowanie,  realizacja) - kwota 10 mln zł. 

Odcinek ten jest tzw. „wąskim gardłem”, które od lat skutecznie blokuje punktualność i niezawodność pociągów. Pomimo remontu całego odcinka torowiska i możliwości szybszej jazdy pociągów, całość skutecznie „hamuje” odcinek Czerwionka-Orzesze-Jaśkowice. Mieszkańcy tak dużych ośrodków miejskich jakimi bez wątpienia są Katowice i rybnik wraz z pośrednimi miastami na tej trasie zasługują na to aby móc punktualnie, szybki i bezpiecznie dojechać do szkół, swoich miejsc pracy.

4.  Modernizacja linii kolejowej nr 158 na odcinku WODZISŁAW ŚLĄSKI – CENTRUM Etap I - kwota 8 mln zł.

Linia nr 158 ma istotne znaczenie w transporcie międzynarodowym – zaliczana jest do sieci głównych międzynarodowych linii kolejowych (AGC) oraz do sieci ważnych międzynarodowych linii transportu kombinowanego (AGTC). Linia 158 stanowi alternatywę dla połączenia kolejowego z Republiką Czeską przez Zebrzydowice. Dalsze inwestycje są niezbędne dla zapewnienia wystarczającego potencjału infrastruktury transportu kolejowego towarów na osi transportowej północ-południe, co stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego oraz przeniesienia potoków transportu z transportu drogowego na kolejowy. 

 

Informacja Prasowa Biura Poselskiego Posła Krzysztofa Gadowskiego