Stop kampani oszczerstw

W ostatnich tygodniach na terenie miasta pojawiały się banery i ulotki (rozpowszechniane 
w miejscach publicznych, m. in. w Urzędzie Miasta i na parafiach) przedstawiające wizerunek Posła na Sejm Krzysztofa Gadowskiego w zestawieniu z martwym ludzkim płodem i informacji, że popiera prawo aborcyjne.

 

15 października Sąd Okręgowy w Rybniku stwierdził, że rozpowszechniane przez braci Marka (kandydata z ramienia PiS do Rady Miasta w 2014 r.) i Daniela Grygierków materiały, zawierające informacje o popieraniu przez Posła Gadowskiego prawa do aborcji, są niezgodne z prawdą. W związku z tym nakazał ich sprostowanie i zaprzestanie rozpowszechniania.

 

Decyzja Sądu zapadła po analizie głosowań Krzysztofa Gadowskiego w czasie posiedzeń Sejmu RP. Daniel  i Marek Grygierek złożyli odwołanie do Sądu Apelacyjnego, który podtrzymał postanowienie z 15 października. 

Linki:

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

https://drive.google.com/file/d/0B3e1wIzOQ7fpMXNJYm82a0xzeGs/view?usp=sharing

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach Oddział Zamiejscowy w Rybniku

 

https://drive.google.com/file/d/0B3e1wIzOQ7fpMXNJYm82a0xzeGs/view?usp=sharing