Wojciech Kowalczyk z wizytą w Urzędzie Miasta

29 lipca w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju odbyło się spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa i pełnomocnikiem ds. górnictwa – Wojciechem Kowalczykiem. 

To już kolejne spotkanie, do którego doszło z inicjatywy posła Krzysztofa Gadowskiego.

Głównym tematem spotkania były sprawy związane z sytuacją w branży wydobywczej. Podczas spotkania władze miasta, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Edward Szlęk oraz poseł Krzysztof Gadowski podjęli kwestię zwrotu podatku od wyrobisk górniczych, możliwość rozszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozwiązań wspomagających rozwój edukacji na kierunkach górniczych, a także problemów kadrowych związanych z zatrudnieniem w jastrzębskich kopalniach.

Minister z uwagą wysłuchał problemów z jakimi boryka się miasto w związku z obowiązkiem zwrotu podatku za budowle górnicze i zaproponował możliwe rozwiązania. Jednym z nich jest podpisanie porozumienie między miastem a JSW mówiącego m.in. o włączeniu terenów należących do JSW do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także przekazaniu samorządowi terenów inwestycyjnych. Porozumienie miałoby zostać podpisane już w sierpniu tego roku.

 

Na koniec spotkania podjęto temat przyszłej współpracy miasta z Jastrzębską Spółką Węglową, a także Akademią Górniczo-Hutniczą, która planuje rozwój uczelni w mieście, otwarcie nowych kierunków i studiów podyplomowych.