Apel do stron negocjujących porozumienie w JSW S.A.

Z niepokojem przyglądam się konfliktowi, jaki ma miejsce w Jastrzębskiej Spółce Węglowej między związkami zawodowymi górników a zarządem spółki.

Martwi mnie, że wciąż nie osiągnięto oczekiwanego, nie tylko przez mieszkańców naszego miasta, ale przede wszystkim pracowników kopalń, porozumienia.

Daje do myślenia, że zamiast dialogu, poszukiwania racjonalnego konsensusu, obserwujemy próbę sił między negocjującymi stronami. W takiej atmosferze trudno osiąga się oczekiwany cel, jakim jest - i musi pozostać - dobro wspólne.

Dlatego apeluje do wszystkich stron negocjujących, którym na sercu leży utrzymanie miejsc pracy w JSW i efektywności produkcyjnej kopalń, a także godne wynagrodzenie górnika za ciężką i niebezpieczną pracę pod ziemią, o znalezienie rozsądnego kompromisu - kompromisu, który będzie odzwierciedlał oczekiwania strony związkowej, jak i brał po uwagę kondycję finansową JSW.  

 

Krzysztof Gadowski

 

 

Wystąpienie w Sejmie RP dotyczące górniactwa i sytuacji w Kompani Węglowej