Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/gadowski/domains/gadowski.pl/public_html/config.php on line 7

Polska przejęła Przewodnictwo w Unii Europejskiej

1 lipca 2011 roku po raz pierwszy w historii Polska objęła Prezydencję w Rządzie Unii Europejskiej. Przez sześć miesięcy nasz kraj będzie przewodniczyć pracom Rady UE jako pierwsze państwo tria: Rzeczpospolita Polska – Królestwo Danii – Republika Cypryjska.

Polska jako państwo sprawujące Prezydencję przewodniczy obradom UE, dba o sprawny przebieg procesu legislacji unijnej, przedstawia stanowisko Rady UE Parlamentowi Europejskiemu, inicjuje dyskusje z Europarlamentem, mediuje oraz szuka kompromisu w procesie decyzyjnym wspólnoty. Przedstawiciele państwa-Prezydencji kierują bieżącymi sprawami UE na poziomie rady stałych przedstawicieli - ambasadorów, przygotowujących posiedzenia Rady na szczeblu ministerialnym oraz przewodzą posiedzeniom grup roboczych i komitetów. Sprawowanie Prezydencji w Rządzie UE wiąże się z koniecznością koordynowania kilku tysięcy spotkań (w tym także tych na najwyższym szczeblu).

Polska Prezydencja opiera się na trzech celach. Pierwszym z nich jest wzrost gospodarczy Unii Europejskiej. W tym kontekście istotne będą prace nad wieloletnim planem finansowym Unii. Drugim z celów są sprawy bezpieczeństwa Europy, wypracowanie wspólnej polityki energetycznej, militarnej oraz żywnościowej. Istotnym zadaniem polskiego Przewodnictwa jest także kształtowanie pozytywnych stosunków z sąsiadami Unii. Ważne w tym temacie będzie dalsze rozszerzanie UE o kolejne państwa członkowskie. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej może przyczynić się do wzrostu zaufania do Polski jako członka Unii. Przewodnictwo to także najlepsza promocja naszego kraju i doskonała okazja do budowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

„Nasze przewodnictwo w UE będzie opierało się na zasadzie współpracy na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa i otwartości. Chcemy przyczynić się do wzrostu gospodarczego Państw UE, a także zwiększenia dobrobytu jej obywateli oraz przyszłych pokoleń. Wierzę, że odważne podejmowanie wyzwań i sprawne działanie mogą przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych celów. Doświadczenie pokazuje, że Europa potrafi działać skutecznie. Tak będziemy działać i tym razem.” – mówi Krzysztof Gadowski, poseł na sejm RP.

Polska Prezydencja w liczbach:
184 dni będzie trwać sprawowanie Przewodnictwa w Radzie UE
4416 godzin na prowadzenie rozmów i rozwiązywanie problemów
264960 minut na wzmocnienie pozycji UE w świecie dzięki polskiemu Przewodnictwu
1,2 tys. Urzędników wchodzi w skład tzw. Korpusu Prezydencji, który będzie się zajmować organizacją spotkań
5 polskich miast będzie gospodarzami większości unijnych imprez (Warszawa, Sopot, Wrocław, Kraków, Poznań)
80 przeszkolonych oficerów łącznikowych będzie zajmowało się zagranicznymi delegacjami