Expose Ewy Kopacz

Rząd Ewy Kopacz uzyskał w Sejmie wotum zaufania.

W środę rano Ewa Kopacz wygłosiła swoje expose, a w godzinach wieczornych odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Gabinet pani Premier uzyskał wotum zaufania, większość bezwzględna wynosiła 225 głosów.
"Mój rząd otrzymał bardzo mocny kredyt zaufania. Teraz trzeba to odpracować - powiedziała tuż po głosowaniu Ewa Kopacz.
 
Szczegółowy przebieg expose i założenia rządu na stronie https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/expose-premier-ewy-kopacz.html