Rocznica "Porozumienia Jastrzębskiego"

Dzisiaj 3 września w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się uroczystości upamiętniające podpisanie porozumienia. Jak co roku, w uroczystościach uczestniczył Poseł Krzysztof Gadowski. 

Dziś rano pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, znajdującym się na placu przy kopalni "Zofiówka" Poseł Krzysztof Gadowski złożył kwiaty. O godzinie 9.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.  

W Porozumieniu Jastrzębskim strajkujący górnicy wywalczyli m.in. zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach, wolne soboty dla całej Polski oraz podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania. Przyjęto również zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne.