Uproszczenie procedur zakupu węgla.

W ostatnim czasie wiele wątpliwości budziła nowa regulacja dotycząca zakupu węgla kamiennego bez akcyzy przez odbiorcę indywidulanego wchodząca w życie 2 stycznia 20102 r. Najwięcej wątpliwości i uwag budziły zasady dokumentowania  obrotu w stosunku do ostatecznego odbiorcy.

W związku  z tym Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozporządzenie, które reguluje kwestie dotyczące dokumentu dostawy. Wprowadzono nowy dokument, który może być stosowany w formie uproszczonej. Będzie on wystawiony wyłącznie w dwóch egzemplarzach, a nie jak to było dotychczas w czterech, jeżeli dotyczy obrotu w odniesieniu do końcowego odbiorcy. Dodatkowym plusem nowego rozporządzenia jest możliwość stosowania uproszczonego dokumentu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem że jest wystawiona faktura VAT. Ponadto jeżeli faktura VAT będzie zawierała te same informacje, które przewiduje dokument uproszczony, to wówczas dokument ten nie musi być stosowany i wystarczy wtedy zwykła faktura VAT-owska.
Wątpliwość wzbudziło również odbieranie węgla za pomocą pośrednika, który dostarczał węgiel do odbiorcy indywidulanego.  Pośrednik nie musi posiadać upoważnienia w formie notarialnego potwierdzenia, a jedynie upoważnienie w formie pisemnej. Również w sytuacji gdy pośrednik miałby odebrać fakturę w imieniu ostatecznego odbiorcy, musi on posiadać upoważnienie w formie pisemnej.


informacja własna.