Konkurs wiedzy o Sejmie

29 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego a 30 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks J. Tischnera w Żorach odbył się Konkurs wiedzy o Sejmie RP. 

Prezentacje i wykład dotyczące historii Polskiego parlamentaryzmu oraz procesu legislacyjnego, połączone z wystawą o Sejmie przeprowadzili pracownicy Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu RP. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewy Kopacz, z inicjatywy i we współpracy z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem Krzysztofem Gadowskim. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane prze Panią Marszałek Sejmu Ewę Kopacz. Poseł Krzysztof Gadowski zaprosił zwycięzców na wycieczkę do Warszawy i zwiedzanie Sejmu i Senatu RP. 

Wykład w ŻorachW prezentacji Jastrzębiu-Zdroju i w Żorach wykładzie wzięło udział w sumie ponad 300  uczniów, jednak ze względu na ograniczoną ilość liczbe miejsc (ograniczoną regulaminem) do pisania testu przystąpiło w każdym z miast mogo przystapić 60 uczestników. 

 

 

 

 

Zwycięzcami zostali:

 

w Jastrzębiu-Zdroju:

I miejsce  Marek Łącz  z Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego

II miejsce Natalia Kondrat z Zespołu Szkół nr 5 i. Jana Pawła II

III miejsce  z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego

Galeria z Konkursu w Jastrzębiu-Zdroju

 

w Żorach:

I miejsce  Alicja Warynica  z Zespołu Szkół nr 2– (II LO) 

II miejsce Klaudia Raczek z Zespołu Szkół nr 3 (II LO im. Zbigniewa Herberta)

III miejsce Justyna Szewczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO im. Karola Miarki)

Galeria z Konkursu w Żorach

 „Serdecznie gratuluję uczniom, którzy zdaniem pracowników kancelarii Sejmu wykazali się bardzo dużą wiedzą o polskim Parlamencie, jego historią, o procesie legislacyjnym i Konstytucji. Dziękuję  również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu, jak również Dyrektorom szkół za umożliwienie przeprowadzenia konkursu w ich placówkach”- kometnuje poseł Krzysztof Gadowski. 

Udział w Konkursie wiedzy o sejmie wzięły nastepujące szkoły:
 
 
z Jastrzębia-Zdroju:
Zespół Szkół nr 2, 
Zespół Szkół nr 3, 
Zespół Szkół nr 5, 
Zespół Szkół nr 6 
z Żor:
Zespół Szkół nr 2, 
Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych, 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
Zespół Szkół nr 3.