Poseł zabiera głos w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych utworzono w Polsce 10 lat temu, ale dopiero za rządów Platformy Obywatelskiej rozpoczął się proces ich podnoszenia. Wzrosły najpierw o 100 zł, później o kolejne 100 zł, osiągając poziom 820 zł w kwietniu zeszłego roku.

„Na ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów czeka wiele osób, zarówno te, z którymi miałem przyjemność rozmawiać w Sejmie, jak i te, które gromadziły się przed Parlamentem. Wiele rodzin czeka także na rozwiązania dotyczące wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zaproponowaliśmy przyśpieszenie realizacji zobowiązania złożonego przez premiera. Jest duża szansa i wszystko na to wskazuje, że cały proces legislacyjny zakończy się jeszcze w kwietniu, aby od 1 maja nastąpił wzrost świadczeń.” - poinformował poseł Krzysztof Gadowski.

 

Początkowo minimalne wynagrodzenie dla opiekunów rodziców dzieci niepełnosprawnych wypłacone miało zostać w 2016 roku. Po przyśpieszeniu prac świadczenia podniesiono do kwoty 1000 zł od maja, 1200 zł – od 1 stycznia 2015 r., 1300 – od 2016 r. (podane kwoty są kwotami netto).

 

„W Sejmie trwa proces okupacyjny i to jest przykre, ponieważ nie powinno w ogóle do niego dojść. Czasami takie sytuacje dopingują rząd i mobilizują posłów do tego aby podjąć konkretne działania. Problem jest głębszy i warto się nad nim pochylić.” - podkreśla poseł Gadowski.

 

Warto dodać, że docelowo procentowy wzrost świadczenia pielęgnacyjnego będzie co roku analogiczny do wzrostu płacy minimalnej.