Uroczysta Sesja Sejmiku Śląskiego

17 września Poseł Krzysztof Gadowski wziął udział w Uroczystej Sesji Sejmiku w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która odbywała się w Sali Sejmu Śląskiego.  

Podczas obrad omówiono m.in. inicjatywy Unii Europejskiej wzmacniające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, europejskie modele współpracy samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego, wyzwania dla samorządów województw we wspieraniu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także współpracę samorządu terytorialnego wszystkich szczebli z samorządem gospodarczym na przykładzie Województwa Śląskiego- propozycje rozwiązań systemowych. 

Dlatego też Sejmik Województwa Śląskiego zaapelował podczas sesji do Sejmu o rozpoczęcie prac nad ustawą o samorządzie gospodarczym, a do władz Unii Europejskiej o takie zmiany w prawie zamówień publicznych, które zwiększyłyby dostęp małych i średnich firm do rynku takich zamówień. 

Projekt ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym jest gotowy od 3,5 roku. popiera go pięć znaczących organizacji skupiających przedsiębiorców. 

 

Więcej informacji