Spotkanie z Minister Edukacji- Panią Krystyną Szumilas

Dziś, tj. 16 września Poseł Krzysztof Gadowski zorganizował w Kinie Centrum w Jastrzębiu-Zdroju spotkanie z Minister Edukacji- Panią Krystyną Szumilas. Spotkanie dotyczyło ustawy z 13 września 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności prorodzinnego projektu rządowego "Przedszkole za złotówkę" oraz obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. Zebranie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów szkół, przedszkoli i samorządów oraz przedstawicieli wydziałów oświaty z całego regionu.

GALERIA