Jubileusz XX-lecia trzeźwości

3 września Pan Tadeusz Rosa obchodził Jubileusz XX-lecia trzeźwości. Poseł Krzysztof Gadowski uczestniczył w tym ważnym dla jubilata dniu. Tadeusz Rosa jest prezesem Stowarzyszenia „Powrót”. Od lat 80-tych pomaga ludziom uzależnionym od używek wyjść z nałogu. Przy Stowarzyszeniu „Powrót”, którego jest prezesem działa między innymi Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów, która ma uczyć młodych ludzi właściwych postaw życiowych, które będą później przekazywać swoim rówieśnikom. 

Tadeusz Rosa otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za silne zaangażowanie w kampanie, które przeciwdziałają epidemii HIV/AIDS. Już od kilkunastu lat inicjuje on w powiecie mikołowskim wiele działań skierowanych na pomoc osobom cierpiącym na dysfunkcje społeczne, czyli wszelkiego rodzaju uzależnienia. Bardzo ważnym adresatem jest dla niego także młodzież, gdyż w tym wieku zazwyczaj zaczynają występować problemy. Przez cały rok funkcjonuje również Klub Abstynenta i Młodzieżowy Klub Powiatowy. Dzięki Stowarzyszeniu wiele osób pokonało chorobę i wróciło do normalnego życia. 

 

GALERIA