Otwarcie Drogi Głównej Południowej

8 lipca 2013r. został oddany do użytku pierwszy odcinek Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu-Zdroju. Jest to bardzo ważna inwestycja dla miasta, ponieważ odciąży ona, po ukończeniu budowy całego odcinka, drogi przebiegające przez centrum miasta. Będzie również prawdziwą obwodnicą prowadzącą do autostrady A-1. Sama budowa 3 kilometrowego odcinka drogi trwała niemal 3 lata, ale planowanie, projektowanie i pozyskiwanie środków już od ponad 15 lat. 

W uroczystości przecięcia wstęgi, podczas oddania do użytku drogi, wziął udział Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło, który podkreślił wkład wielu osób, które przyczyniły się do budowy DGP, m.in. Posła Krzysztofa Gadowskiego.

Poseł Krzysztof Gadowski, jeszcze jako wiceprezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, zabiegał o tę inwestycję. Również dzięki wieloletnim staraniom Posła miasto pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego 29 mln. zł. i 147 mln. zł. pochodzących ze środków Unii Europejskiej na tę inwestycję. Jest to tym samym największa inwestycja realizowana w Jastrzębiu-Zdroju. 

Poseł K. Gadowski ma nadzieję, że budowa drugiego odcinka drogi zakończy się w terminie i w przyszłym roku będzie można przejechać obwodnicą bezpośrednio do autostrady. Wyraża również swoje podziękowanie wszystkim pracownikom Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, którzy od samego początku czuwali nad tą inwestycją.      

 

GALERIA