Spotkanie z wiceministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Mszanie

Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz na zaproszenie posła Krzysztofa Gadowskiego odwiedził 22 kwietnia br.  budowę mostu na autostradzie A1 w Mszanie. Wcześniej wiceminister Jarmuziewicz i poseł Gadowski wzięli udział w Radzie Budowy w której również brali udział ze strony inwestorów, Pani Dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA ze współpracownikami oraz wykonawcy.


           Problem dotyczy budowy mostu, która opóźnia uruchomienie autostrady A1 w całości od Pyrzowic do granicy z Czechami. Konflikt pomiędzy wykonawcą czyli konsorcjum Alpine  Bau oraz reprezentującym inwestora GDDKiA dotyczy projektu i wykonania mostu w gminie Mszana.  Przypomnijmy, że w 2012 roku w Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał dodatkowe prace, zwiększające wytrzymałość wiaduktu na autostradzie. Termin wyznaczony wykonawcy do usunięcia to sierpień 2013 roku.

Rada Budowy podsumowała realizacje inwestycji w ostatnich dwóch tygodniach  omówiono sprawy bieżącego finansowania inwestycji.

W ubiegłym tygodniu wykonawca przedstawił harmonogram realizacji. Po zweryfikowaniu przez Inżyniera kontraktu i GDDKiA  strony uzgodnią ostateczny termin oddania wiaduktu do użytku i zakończenia inwestycji Do czwartku 25 kwietnia br. zapadną konkretne decyzje związane z zastosowaniem rozwiązań, które w jak najszybszym terminie pozwolą uruchomić autostradę.

Następnie minister Tadeusz Jarmuziewicz wraz z posłem Krzysztofem Gadowskim oraz innymi uczestnikami udali się na teren budowy aby osobiście zobaczyć  stwarzający tak duże problemy i kontrowersje obiekt inżynieryjny.
Inżynier projektu, komisarz budowy oraz Pani Dyrektor GDDKiA informowali obecnych o stanie zaawansowania prac i w zależności od przyjętych rozwiązań możliwych terminach zakończenia i oddania do użytku mostu.

Następnie poseł Krzysztof Gadowski zaprosił wiceministra Tadeusza Jarmuziewicza oraz przedstawicieli wykonawcy autostrady na spotkanie z wójtem Gminy Mszana Mirosławem Szymankiem. Wójt, wraz ze współpracownikami przedstawił problemy gminy i mieszkańców związane z  budową autostrady. Gmina Mszana oraz jej mieszkańcy są zdaniem Wójta poszkodowani ze względu na zniszczenie wielu dróg w związku z budową autostrady. Wynikiem tego są finansowe roszczenia gminy względem firmy budującej autostradę, które wykonawca uważa za zbyt wygórowane.

Przedstawiciel wykonawcy oraz wójt gminy Mszana stwierdzili, że konieczne jest podjęcie negocjacji w tej sprawie przez obie strony. Obietnica podjęcia rozmów w tej sprawie padała ze strony przedstawicieli inwestorów po podjęciu decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań dotyczących wiaduktu na autostradzie.

Wykonawca firma Alpine Bau zadeklarowała na Radzie budowy przystąpienie do negocjacji i podpisanie stosownego porozumienia z Gmina Mszana  co zapisano w protokole rady budowy.
 
 
 
Galeria wydarzenia: Spotkanie z wiceministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Mszanie