Działki dla działkowców.

W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją znacznej części przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Główne wątpliwości dotyczyły monopolistycznej pozycji Polskiego Związku Działkowców. Posłowie Platformy Obywatelskiej przygotowali nowe przepisy regulujące kwestię ogrodów działkowych.

 

Działkowcy mogą być spokojni, gdyż likwidacja ogrodów byłaby możliwa tylko w przypadku rozpoczęcia inwestycji publicznych na tych terenach lub innych zapisanych w planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w przypadku likwidacji, działkowcy otrzymywaliby rekompensatę w postaci odtworzenia ogrodu w innym miejscu i wypłaty odszkodowania za poniesione nakłady.

 


INFOGRAFIKA

Żródło : www.platforma.org