O drogach z marszałkiem.

Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego, z inicjatywy Posła Krzysztofa Gadowskiego, spotkał się z wójtami gmin Mszana, Godów, Gorzyce i Świerklany oraz starostą powiatu wodzisławskiego Tadeuszem Skatułą.

Głównym tematem poruszonym na spotkaniu były drogi w regionie i związane z tym problemy oraz inwestycje. Najwięcej emocji wzbudziła kwestia wiaduktu w Mszanie oraz budowa Drogi Głównej Południowej i sprawy związane z umieszczeniem projektu na liście rezerwowej inwestycji, dofinansowywanych przez Urząd Marszałkowski. 

Poseł Krzysztof Gadowski uważa, że przesunięcie w czasie inwestycji „Droga Główna Południowa na terenie miast Rydułtowy, Pszów i Wodzisławia Śląskiego oraz gmin Godów i Mszana”, która jest kluczową dla mieszkańców tego regionu, negatywnie wpłynie na rozwój gospodarczy zachodniej części województwa. 

„Kontynuacja inwestycji mającej na celu skomunikowanie Pawłowic, Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Rydułtów i Raciborza z autostradą A 1 będzie korzystnym impulsem dla rozwoju tych miast i gmin – dodaje poseł Gadowski – zwłaszcza, że realizowany jest odcinek DGP biegnący przez Jastrzębie-Zdrój”.

W tym roku w Jastrzębiu-Zdroju ma zostać oddany do użytku I etap DGP. Rozpoczęła się budowa II etapu Grogi Głównej Południowej do granicy z powiatem wodzisławskim i gminą Mszana. 

Według posła Krzysztofa Gadowskiego przyjęcie do Strategii Województwa Śląskiego  budowy Drogi Głównej Południowej na etapach w Jastrzębiu-Zdroju oraz dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej”, jako jednego z kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, to konsekwencja wieloletnich działań samorządów w celu realizacji tej inwestycji.

„Jeszcze jako wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju, zabiegałem o realizacje DGP i wpisanie jej w Strategię Województwa Śląskiego. Potem jako poseł walczyłem o dofinansowanie projektu. Kolejne etapy DGP od granic powiatu wodzisławskiego do Raciborza, również leżą w sferze moich działań, podobnie zresztą jak inwestycja pod nazwą „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik.” – dodaje poseł. 

Jak zapewnił marszałek przesunięcie w czasie inwestycji nie oznacza zaprzestania realizacji tego projektu. Zapewnił, że jest ona istotnym elementem realizowanej w województwie infrastruktury drogowej i na pewno będzie zrealizowana, tyle że w nieco późniejszym terminie.

W spotkaniu z marszałkiem Mirosławem Sekułą zorganizowanym przez posła K. Gadowskiego udział brali: Mirosław Szymanek – wójt Gminy Mszana, Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godów, Piotr Oślizło – Wójt Gminy Gorzyce, Antoni Mrowiec - Wójt Gminy Świerklany, Tadeusz Skatuła – starosta powiatu wodzisławskiego, a także Anna Hetman – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, zaangażowana w tę inwestycję.

informacja własna