Spotkanie z wiceministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Mszanie