Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Pszowie