Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej "Młodzież Zapobiaga Pożarom" w SP nr 19