Przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rydułtowach