Spotkanie z związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych w Katowicach