Spotkanie z Minister Rozwoju Regionalnego- Panią Elżbietą Bieńkowską